Ułatwienia dostępu

Drodzy rodzice ważna informacja!

 

Drodzy Rodzice!

W związku z obostrzeniami jakie panują na pływalniach oraz apelem, który wystosowali do nas dyrektorzy obiektów.

Bardzo prosimy o punktualne przychodzenia na lekcje i nie gromadzenie się na płycie basenu (oraz przestrzeniach rekreacyjnych niecek czy szatni) przed zajęciami, prosimy również o niezwłoczne opuszczenie płyty pływalni zaraz po zakończonej lekcji. Dziękujemy, zespół Akademii Ruchu

Scroll to Top