W celu uzyskania zwrotu za nadpłacone zajęcia przed rozpoczęciem kursu, które się nie odbyły z przyczyn niezależnych od Zleceniodawcy (zamknięte baseny z powodu pandemii) należy pobrać i uzupełnić poniższy formularz oraz przesłać go na adres: zapisy@akademiaruchu.eu

 

 

 

POBIERZ FORMULARZ ZWROTU