Ułatwienia dostępu

Rehabilitacja w wodzie

Ćwiczenia prowadzone przez fizjoterapeutę, instruktora pływania zgodnie z zasadami terapeutycznymi oraz zaleceniami lekarskimi.

Terapia w wodzie stanowi atrakcyjną i bezpieczną formę usprawniania. Oferujemy unikalne i wszechstronne podejście do leczenia osób, nie tylko niepełnosprawnych ale i z mniejszymi zaburzeniami. Rehabilitacja w wodzie  zawiera  w sobie ćwiczenia naprzemienne, koordynacyjne, włącza elementy treningu aerobowego, a dzięki właściwościom fizyko-chemicznym wody możliwe jest wykonywanie ćwiczeń w odciążeniu mięśni i stawów.

Ćwiczenia w basenach wykorzystywane są m.in. w terapii dzieci i dorosłych, które potrzebują wspomagania terapii schorzeń neurologicznych, ortopedycznych czy pulmonologicznych. Terapia w wodzie została stworzona dla dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej, zaburzeniami OUN ( ośrodkowego układu nerwowego), które mogły być wywołane czynnikami genetycznymi (choroby dziedziczne), zakaźnymi, fizycznymi, chemicznymi i środowiskowymi. Mamy doświadczenie w pracy z dziećmi z m.in.: mózgowym porażeniem dziecięce (MPD),  zespołem downa (ZD), mukowiscydozą, ADHD, Aspergerem, niewidomymi, wodogłowiem oraz padaczką.

Dzięki różnorodności metod usprawniania w wodzie istnieje możliwość doboru odpowiednich ćwiczeń zgodnych z potrzebami pacjentów.

Gwarantujemy, że instruktor prowadzący terapię jest wykształcony kierunkowo rehabilitantem.

Nasze zajęcia:
Scroll to Top