Ułatwienia dostępu

Zajęcia grupowe

Zajęcia z rodzicami na małym basenie - przeznaczone dla dzieci od 3-go miesiąca życia do momentu osiągnięcia przez dziecko samodzielności w wodzie (4-6 lat)

Oferujemy grupowe zajęcia na basenie rekreacyjnym, gdzie temperatura i głębokość wody są optymalne dla rozwoju dzieci. Obecność rodzica na lekcjach jest kluczowa – to rodzice znają najlepiej potrzeby swoich maluchów i pomagają w budowaniu ich pewności siebie oraz umiejętności pływackich.

Korzyści z zajęć:

  • Bezpieczeństwo i komfort: Bliskość rodzica daje dziecku poczucie bezpieczeństwa.
  • Rozwój umiejętności: Nauka prawidłowych wzorców ruchowych i technik pływackich.
  • Aktywność fizyczna: Stymulacja rozwoju fizycznego, koordynacji i równowagi.
  • Społeczność: Pierwsze kontakty z rówieśnikami, przygotowanie do żłobka lub przedszkola.

Nasza metoda

Program „Zajęcia rozwijające w wodzie” istnieje od 23 lat i wciąż udoskonalamy go. Opiera się na wiedzy instruktorów, trenerów, ratowników i psychologów dziecięcych. Regularnie doszkalamy się, aby zapewnić dzieciom najlepsze warunki do nauki przez zabawę i ćwiczenia.

Zapraszamy do świata basenowej przygody, gdzie nauka pływania staje się przyjemnością!

Nasze zajęcia:
Przygodę w Akademii Ruchu możemy podzielić na etapy:
Etap I
(od 3 miesięcy do 1 roku) Nieporadny maluszek - dziecku w wodzie towarzyszy opiekun

Na tym etapie pracujemy nie tylko z dzieckiem, ale również z rodzicem, który dla niemowlaka jest najważniejszych przewodnikiem w zupełnie nieznanym świecie przygód wodnych.

– nauczamy rodziców podstawowych zasad bezpieczeństwa poruszania się na terenie pływalni i prawidłowego trzymania niemowlaka w wodzie oraz odpowiedniego wchodzenia do basenu
– oswajamy niemowlę ze środowiskiem wodnym
– wprowadzamy pierwsze ćwiczenia oddechowe
– uczymy dziecko samodzielnego utrzymywania się na wodzie w pozycji pionowej lub poziomej
– wprowadzamy elementy zanurzania (o ile dziecko wykazuje taką gotowość)
– uczymy skoków do wody z pozycji siadu na brzegu basenu

Etap II
(1 – 2 lata) Początkujący pływak - dziecku w wodzie towarzyszy opiekun

– wprowadzamy zasady bezpiecznego poruszania się dziecka na terenie pływalni
– uczymy dziecko samodzielnego przemieszczania się w wodzie na plecach, na brzuszku lub w pionie, angażując głównie pracę nóg
– wprowadzamy ćwiczenia umożliwiające dziecku skok do wody z pozycji siedzącej oraz stojącej z jednoczesnym zanurzeniem głowy.
– uczymy dzieci różnych piosenek, zabaw, dajemy do pokonania przeszkody i zadania
– rozpoczynamy naukę samoratownictwa

Etap III
(2 – 3 lata) Dziecko doszkalane - dziecku w wodzie towarzyszy opiekun

– wprowadzamy więcej ćwiczeń na opanowanie prawidłowej pracy nóg malucha
– uczymy dziecko wytrwałości by mogło samodzielnie przepłynąć odcinek 10-15 metrów
– bawimy się w wyciąganie przedmiotów z głębokości około 0,3 metra
– gramy w różne gry i przeprowadzamy zabawy grupowe
– organizujemy mini zawody w grupach

Etap IV
(3,5 – 4,5 lat) Dzielny pływak - w grupach mniej zaawansowanych dziecku w wodzie towarzyszy opiekun, a w bardziej zaawansowanych dziecko pływa samodzielnie

– nauczamy pływania na grzbiecie
– wprowadzamy nurkowanie i samodzielne przepłynięcie 10 metrów
– wprowadzamy pływanie strzałką pod wodą
– doskonalimy techniki pracy nóg
– nauczamy skoków do wody z nurkowaniem
– bawimy się i organizujemy gry z wykorzystaniem współdziałania dzieci w grupach
– organizujemy mini zawody pływackie i inne konkursy
–  przeprowadzamy egzamin na kartę „Już Pływam”

Etap V
Dziecko samodzielne na małym basenie - dla dzieci samodzielnych w wodzie (od 4-6 lat)

Zajęcia grupowe dla dzieci, których umiejętności pływackie są takie, że samodzielne utrzymują się na wodzie bez pomocy wypornościowych (koło, rękawki, pas) i potrafią przepłynąć ok 3-5 metrów oraz zanurzają głowę pod wodę.
Uczestnicy tych zajęć, przez odpowiednio dobrane i usystematyzowane ćwiczenia proponowane, przez instruktorów będą zdobywać nowe umiejętności oraz doszkalać te już nabyte. Wprowadzimy podstawy nauki stylów pływackich, pływania strzałką , ślizgów, skoków do wody, nurkowania. Ponadto angażujemy dzieci do brania udziału w wielu grach i zabawach.

Instruktorzy prowadzący te grupy skupiają się na zasadach samoratownictwa maluchów, uczą ich prawidłowych bezpiecznych zachowań na basenie. Koncentrują się na holistycznym rozwoju dzieci, wprowadzają ćwiczenia równoważne, oddechowe, koordynacyjne, które mają wpływ na naukę złożonych czynności ruchowych oraz mogą być wykorzystywane i pomocne w przyszłym życiu szkolnym dziecka, np: koncentracji podczas zajęć,  w przepisywaniu zadań z tablicy do zeszytu (dobrze wyćwiczona koordynacja oko ręka), pisanie (dobre opanowanie ruchów globalnych -ćwiczona motoryka duża podczas pływania i przejście do precyzyjnych ruchów – motoryka mała-pisanie).

Wprowadzamy również współdziałanie w grupie, uczymy zdrowej rywalizacji i zachowań “fair play”. W momencie,  gdy dziecko samodzielnie przepływa strzałką ok. 5-7 metrów, potrafi wyłowić zabawkę z ok. 1 metra oraz wykona w bezpieczny sposób skok do wody przechodzi na zajęcia DZIECKO SAMODZIELNE NA TORZE

Nasze zajęcia:
Etap VI
Dziecko samodzielne na torze - dla dzieci w wieku 6 lat i więcej.

Lekcje grupowe, podczas których dzieci doszkalają swoje umiejętności w podziałach na grupy zaawansowania.  Nasi instruktorzy skupiają się na wprowadzeniu dzieciom wszystkich stylów pływackich i ich doskonaleniu oraz  skoków do wody.

Trenujemy również wydolność naszych kursantów oraz przygotowujemy ich do EGZAMINU NA KARTĘ PŁYWACKĄ, a przede wszystkim bardzo dobrze się bawimy. Przypominamy kursantom zasady samoratownictwa, mówimy o bezpiecznych zachowaniach nie tylko na basenie ale robimy przygotowanie do udzielania pierwszej pomocy oraz opowiadamy jak bezpiecznie spędzać czas nad wodami otwartymi i jak zachowywać się, by uniknąć sytuacji niebezpiecznych.

Nasze zajęcia:
Scroll to Top