ROZWÓJ DZIECKA I WODA.

Rozwój dziecka uwarunkowany jest dojrzewaniem ośrodkowego układu nerwowego i znajduje swój wyraz w stopniowym doskonaleniu umiejętności ruchowych i właściwym reagowaniu na różnorodne bodźce płynące z otoczenia. Odpowiedni dopływ bodźców już w okresie życia łonowego, (co ma miejsce w prawidłowo przebiegającej ciąży) i właściwa opieka rodziców zapewniają dziecku proces dojrzewania.
Rozwój polega na stopniowym uczeniu się coraz bardziej złożonych czynności ruchowych i kontroli ciała dzięki rozwojowi reakcji prostowania i równowagi oraz dostosowywaniu zmian napięcia mięśni w ich antygrawitacyjnym działaniu w coraz wyższych pozycjach. Doznania płynące z wykonywanych przez dziecko ruchów umożliwiają mu coraz lepsze poznawanie własnego ciała, jego granic i najbliższego otoczenia. Dziecko przebywające w łonie matki ma możliwość poruszania się, woda dostarcza całego repertuaru czynników pobudzających, dodatkowo jego ciało znajduje się w przestrzeni wolnej od działającej siły ciążenia. Dzięki temu dziecko dostrzega swoje ciało i swój ruch, intensywniej niż na lądzie. Integracja wrażeń zmysłowych z ruchem zaczyna się właśnie w okresie płodowym i dotyczy głównie czucia (powierzchniowego i głębokiego – czucie (temperatury i dotyku), równowagi, (ponieważ woda sama też się porusza, dziecko musi reagować i przeciwdziałać zmianom pozycji) oraz słuchu. Odpowiedzi ruchowe, początkowo wyzwalane na drodze odruchowej stają się coraz bardziej złożonymi i coraz lepiej kontrolowanymi przez korę mózgową reakcjami, dostarczającymi dziecku nowych doświadczeń i pobudzającymi je do ciągłego poszukiwania wrażeń stymulujących i dających zadowolenie, co korzystnie wpływa na rozwój.

Nasze zajęcia dają frajdę 🙂

CZEGO NAUCZĄ SIĘ POCIECHY.

Samodzielności w poruszaniu się w wodzie, wchodzenia i wychodzenia z basenu bez asysty osób starszych. Zdobędą doświadczenie ułożenia swojego ciała w wodzie w różnych pozycjach takich, które nie są możliwe na lądzie. Nauczą się tolerować wodę na rękach, buzi oraz zdobędą umiejętność całkowitego zanurzenia się. Odkryją własną niezależność w poruszaniu się w wodzie bez pomocy rodziców. Będą potrafiły bezpiecznie zachowywać się nad wodą. Współdziałania z osobą ćwiczącą. Integracji w grupie z innymi dziećmi, co stanowi dobre przygotowanie przed przedszkolne dla dziecka. Poprzez zabawę oswoją się z wodą, nauczą się pewnie w niej zachowywać oraz cieszyć się ze środowiska wodnego. Poprzez ćwiczenia ruchowe wzmocnią swój układ mięśniowy, oddechowy oraz wpłyną na rozwój koordynacji wzrokowo ruchowej.

CZEGO NAUCZĄ SIĘ RODZICE.

Bezpiecznego poruszania się i trzymania dziecka w wodzie.
Pomagania dziecku bezpiecznie zdobywać nowe doświadczenia, zachęcać do ich pogłębiana.
Wspólnego prowadzenia aktywnego trybu życia od pierwszych miesięcy życia pociechy.
Nauczą się traktować swoje dziecko jako indywidualną jednostkę, rozumieć etapy jego rozwoju, obserwować zmiany psychoruchowe i społeczne.
Nigdy nie być zbyt wymagającym.
Stworzyć dziecku odpowiednie warunki, zapewnić poczucie bezpieczeństwa i swobody na zajęciach.
Cieszyć się razem z dzieckiem ze wspólnych sukcesów i pocieszać w przypadku drobnych porażek.
Należy również pamiętać, że dzieci najwięcej uczą się mając poczucie bezpieczeństwa i akceptacji tego, co robią. Ważne jest to, by rodzic uczestniczył w zajęciach z entuzjazmem i zaangażowaniem równym dziecku.